Կառուցենք ձեր երազանքը միասինհետադարձ կապ

Malkhasyan shin design service

«ՄալխասյանՇին» ընկերությունը կատարում է քաղաքացիական, արդյունաբերական, հասարակական, վաճառքի, գյուղատնտեսական նշանակության շինությունների նախագծում և հաշվարկում։  Ընկերության թիմն ապահոված է լավագույն մասնագետներով, ովքեր իրականացնում են տարբեր նշանակության և բարդության կառույցների համալիր նախագծման աշխատանքներ:Բացի ճարտարապետաշինարարական նախագծերից, մեր ճարտարագետները կպատրաստեն առանձին մասեր՝ էլեկտոֆիկացման նախագծեր, անվտանգության համակարգերի, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի, օդափոխության , ջեռուցման համակարգերի և այլ նախագծեր։Մենք կկատարենք ցանկացած բարդության շինությունների հաշվարկ և կոնստրուկտավորում: Մեր նախագծային խումբը կգոհացնի ցանկացած նախասիրություն ունեցող պատվիրատուի՝ իրականացնելով բազմաոճ և սեյսմակայուն կառույցների նախագծեր նաև 3D մոդելավորման միջոցով: